новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Колко ще ни струва изповядване на сделка пред нотариус?

При извършване на покупко-продажба на   имот, преди изповядване на сделката страните заплащат такси, определени   със законови разпоредби.

   

Основа за определяне на данъка е   продажната цена. Когато тя е по-ниска от данъчната оценка, за база служи   последната цена, определена от данъчната администрация.

   

Таксите са следните:

   

  ·  Такса за вписване - 0.1% от продажната стойност на имота.

   

  ·  Местна такса - 2% от продажната цена.

   

  ·  Нотариална   такса. Изчислява се по определена скала и се плаща в процент от   удостоверявания материален интерес (Закон за Нотариусите и Нотариалната   дейност).

   

  ·  Допълнително   се заплащат: проверката за ипотека, комисионната на банката при   внасянето на местната такса и таксата за вписване, преписите на   нотариалния акт, както и хонорара на адвоката или нотариуса за изготвяне   на Нотариалния акт.

   

Обикновено таксите се поделят (или   разпределят) между Купувача и Продавача, но по договореност могат да се   заплатят само от Купувача.

   

При замяна на недвижими имоти таксите се изчисляват на база по-голямата стойност на единия имот.

   

Нотариусът не може да извършва сделки по   прехвърляне и придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях,   ако прехвърлителят има непогасени задължения за имота или непогасени   държавни и общински вземания  (съгласно Данъчно-осигурителния   процесуален кодекс).