новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Изповядване на сделка пред нотариус – последователност и препоръки.

·  Преди   да предприемете стъпка за закупуване, трябва да се уверите, че се   договаряте със собственика на имота. Поискайте личната му карта,   документа за собственост на имота и съпоставете данните. Направете   основна, правна проверка и на документите. Ако сам не можете да се   справите с тази не лека задача, потърсете помощта на Агенция –   посредник, в която със сигурност има юрист.        

  ·  Следващата   стъпка е да проверите дали този имот не е обременен с тежести   (възбрани, ипотеки, искови молби, съдебни спорове, заеми, финансови   задължения, претенции към имота от трети лица и др.), това са правни   въпроси, които със сигурност са в компетенциите на професионалисти в   бранша.

       

  ·  По   този начин ще установите още нещо - дали имотът реално съществува (да не   е продаден на друго лице). В практиката има не малко примери на измами   от различно естество при покупка на имот.

       

  ·  Купувачът   може да е изряден по предварителен договор и да са налице всички   условия за сключване на сделката по нотариален ред. Но продавачът да не   изпълнява своите задължения. При това положение законът дава право на Купувача да потърси правата си по съдебен ред. 

       

  ·  В   Предварителния договор да се опише състоянието на жилището, констатирано   при последния оглед. Има случаи, когато след изповядване на сделката и   влизане във владение, Купувачът констатира, че предишният собственик е   свалил душа, махнал ваната, батериите, електрическото табло, кухненските   шкафчета и т. н. Добрият брокер непременно прави опис и спестява на   клиента си яда, огорчението и не малко допълнителни средства.

       

  ·  Част   от сделките се реализират чрез упълномощени лица. Това крие определени   рискове за купувача. Трябва да се провери истинността на пълномощното   чрез проверка, която може да се направи от фирмата посредник.