новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Предпоставки за сключване на изгодна сделка – съвети за купувачи.

·  Сложете   горна граница на цената, която сте в състояние да платите, за да не се   объркате сред непосилни за вас оферти, което ще ви коства много нерви и   загуба на време.        

  ·  Преди да закупите недвижим имот трябва да се уверите, че той е с такива технически показатели, с каквито се предлага. Често продавачът рекламира имота си в най-бляскава светлина, а в последствие се оказва, че това не е вярно.

       

  ·  Има   случаи, когато имотът е в регулацията на населеното място, но планове   за улична регулация  засягат целия имот или част от него. Например   предвижда се минаване на улица, или има ограничения за застрояване,   поради наличие на енергийни преносими мрежи. Понякога такъв имот се   пускат на пазара за продажба с много ниска цена, за да се “хване”   купувач и продавачът по-бързо да го реализира. Това е една от причините,   поради която е добре да работите с фирма за недвижими имоти, която ще   провери обстойно имота и по този начин вие ще сте спокойни за имота,   който желаете да закупите.  

       

  ·  В   малките населени места има случаи, когато границите на имотите,   застрояването в тях и комуникациите не са съобразени с плановете за   населеното място. За това е необходимо, като бъдещ купувач, да сте   запознати  с подробностите.

       

  ·  Може   да се окаже, че имотът е с “неуредени сметки”. Не сключвайте сделка,   преди продавачът да уреди това. В противен случай ще загубите пари и   време. Не забравяйте да поискате оригиналните квитанции за платени   данъци, ток, вода, парно, телефон и др., за да не олекнете с   допълнителни разходи, натрупани от Собственика или неговите наематели

       

  ·  Може   да се окаже, че за имота е учредено доживотно право на ползване, за   което продавачът е “пропуснал” да ви уведоми, а вие сте забравили да   проверите. В този случай купувате жилище, в което реално не можете да   влезете във владение.

       

  ·  Ако   има Наематели, прочетете Договора за наем и обърнете внимание за какъв   срок е сключен, за да си направите сметка след колко време ще можете   реално да се настаните.

       

  ·  Ако   собствениците на имот по наследяване  са повече, обърнете се към фирма   посредник, която да проучи въпроса с  разпределението на дяловете между   наследниците, начина, по който е получено наследството, изрядни ли са   документите за собственост.