новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Може ли да се продаде имот, ако е в съсобственост?

Най-често съсобственост възниква, ако   няколко души купят един имот или при откриване на наследство, когато има   повече от един наследник.   Имот, който е съсобственост може да бъде   продаден.