новини

27.02.2013
·  Да   предлага имота си за продажба, преди да е напълно готов за ...
27.02.2013
·  Колкото по-добре изглежда имотът, толкова шансовете да сключите...
27.02.2013
·  Сложете   горна граница на цената, която сте в състояние да платите,...
27.02.2013
·  Преди   да предприемете стъпка за закупуване, трябва да се уверите,...
27.02.2013
  Предварителният договор за продажба на недвижим имот е съглашение между...
мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български

27.02.2013 Кои са грешките, които продавачът не трябва да допуска, когато предлага имота си на пазар?
27.02.2013 Предпоставки за сключване на изгодна сделка – съвети за купувачи.
27.02.2013 Предпоставки за сключване на изгодна сделка – съвети за купувачи.
27.02.2013 Изповядване на сделка пред нотариус – последователност и препоръки.
27.02.2013 Предварителен договор – характерни особености
27.02.2013 Какви документи трябва да си приготвите, ако сте продавач на имот?
27.02.2013 Оценка на имот- приложение и подходи при оценяване
27.02.2013 Колко ще ни струва изповядване на сделка пред нотариус?
27.02.2013 Проверка за тежести върху имот
27.02.2013 Може ли да се купи ипотекиран имот?
27.02.2013 Има ли опасност един имот да бъде продаден няколко пъти ?
27.02.2013 Носи ли продавачът на недвижим имот отговорност за недостатъците на имота?
27.02.2013 Може ли да се продаде имот, ако е в съсобственост?
27.02.2013 Как можем да се разпореждане със семейно жилище?
27.02.2013 Замяна на жилище – характерни особености и препоръки
27.02.2013 Как да си купим жилище ако не сме събрали цялата необходима сума?
27.02.2013 Сделки с български граждани, краткосрочно пребиваващи в чужбина – възможности и препоръки
22.02.2013 Сделки с чуждестранни и местни лица – основни различия и особености