новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Може ли да се купи ипотекиран имот?

От правна гледна точка сделка с недвижим   имот (продажба, замяна, дарение), който е ипотекиран е възможна. Но нищо   не трябва да се укрива от Купувача. Той трябва да е наясно с условията   на ипотечния договор и сам да реши как ще процедира.

   

На първо място собственикът на ипотекирания имот не трябва да укрива този факт от Купувача.

   

Независимо дали това се знае или не,   купувачът, неговият адвокат, или брокерът от Агенцията - посредник,   следва преди изповядване на сделката да направи нотариална проверка на   вписванията, отнасящи се до сделки с имоти на съответния собственик.   Нотариатът издава писмен документ, от който е видно дали имотът, предмет   на сделката, има тежести (в частност ипотека) или не.

   

При ипотекиран имот може да се постъпи по един от двата начина:

   

  ·  Кредитът се погасява преди изповядване на сделката.

   

  ·  Купувачът поема изплащането на кредита 

   

Купувачът сам решава кой от двата варианта   е по-изгоден за него, като за целта е добре да се работи с фирма   посредник, защото със сигурност брокерите са по-запознати кой е по-добрият вариант в случая. Не бива да подценяваме факта, че фирмата   посредник, винаги може да съдейства при преговорите с банката кредитор.