новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Сделки с български граждани, краткосрочно пребиваващи в чужбина – възможности и препоръки

Българи, които са в чужбина за по-малко от   шест месеца и нямат намерение да остават там, могат да извършват   покупко-продажба на недвижими имоти в България , без да присъстват   лично. Към тази категория български граждани спадат и тези, които   пребивават в чужбина по поръчение на българската държава или на   български фирми и организации, както и за членовете на техните   семейства.

       

За да извършат сделка, те трябва да упълномощят доверено лице, което да действа от тяхно име на територията на България.

       

Когато се касае за продажба на имот, между   довереното лице и поръчителя се подписва пълномощно на български език.   То трябва да бъде заверено от консулството на държавата, в която живее   българинът, желаещ да продаде имота.

       

При закупуване на имот процедурата е почти същата.