новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Как да си купим жилище ако не сме събрали цялата необходима сума?

Ипотечното кредитиране при закупуване на   жилища позволява, при сключване на дългосрочен договор между банката и   клиента, имотът да се закупи днес, а да се изплаща през следващите 10-20   години.

       

Най-разпространената схема на ипотечно   кредитиране при закупуване на жилище е тристранният договор, в който   участват продавач, купувач и банка. По тази схема се ипотекира (залага)   недвижим имот. Той може да е новото жилище, което ще се купува или стар   имот, притежаван от кредитополучателя.

       

Обезпечението се освобождава, когато   кредитът се изплати. Ако не може, заложеното жилище ще бъде продадено, а   средствата от продажбата, плюс лихвите по кредита, които се дължат, ще   отидат за погасяване на кредита.

       

Кредитополучателят нерядко се сблъсква с   други пречки и трудности. Специалистите от банките споделят, че в   техните продукти за ипотечни кредити непрекъснато има промени.

       

 Ипотечното кредитиране у нас е все още в   развитие. Очевидно е, че ако банките са заинтересовани да привлекат   клиенти за ипотечно кредитиране, те трябва гъвкаво да променят своите   програми по отпускане на кредити.