новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Носи ли продавачът на недвижим имот отговорност за недостатъците на имота?

Ако собствеността е прехвърлена и   недвижимият имот вече е предаден надлежно от Продавача на Купувача, на   пръв поглед изглежда, че Продавачът няма повече никакви задължения към   Купувача и не носи никаква отговорност. Възможно е (в практиката   съществуват такива случаи) продаденият имот да има недостатъци, които да   затруднят ползването му или да намаляват неговата цена. 

       

Продавачът е длъжен да съобщи на Купувача за недостатъците на имота и не може да се извинява с това, че не ги е знаел. 

       

Продавачът не носи отговорност, ако   недостатъците на имота са били известни на Купувача при продажбата. При   направено уведомление Купувачът има  възможност, да си потърси правата,   като би било добре да се консултира и да ползва юридическа помощ, като   по този начин ще му бъде обяснено какви са вариантите да си потърси   правата.

       

 Съществуват и скрити недостатъци, които   не могат да бъдат открити от Купувача при обикновен оглед на имота.   Например, при една продажба, извършена през лятото, не е възможно да се   установи, че при есенните и зимни валежи се получават течове на   последния етаж.

       

Друг случай - при дълго отсъствие на   собствениците от горния етаж течове на тавана на продавания апартамент   липсват. Те се появяват при завръщането им, но то вече след покупката на   имота.

       

Продавачът не носи отговорност при   недостатъци само в един единствен случай - при продажби, които се   извършват чрез принудително изпълнение, т.е. по изпълнителен лист.

       

 Посочените права на Купувача могат да   бъдат упражнени само в едногодишен срок от получаването на имота. Срокът   е три години, ако Продавачът е премълчал недостатъците. Затова при   наличие на такъв казус не отлагайте, а се обърнете към вещо лице за   помощ.